Jag accepterar För att ge dig bästa möjliga upplevelse på Intomoda.se använder vi cookies. Du accepterar vår användning av cookies genom att klicka runt på sajten.
Cookie-info
intomoda
132320 Erbjudanden
Användarvillkor & Riktlinjer Cookies

Villkor för användande av Intomoda.se och tillhörande underdomäner

Omfattning
Better-Web ApS ger konsumenter tillgång till produktinformation från tredjepart via vår internetbaserade tjänst Intomoda.se och en plattform som möjliggör navigering mellan dessa.

Nedanstående villkor och riktlinjer (för användare) gäller för användande av Intomoda.se.

Generella villkor och riktlinjer

Better-Web ApS ingår inte kontrakt med användaren gällande köp av de varor eller andra tjänster som visas på Intomoda.se. Intomoda.se förmedlar bara produktinformation och fungerar inte som säljare av de visade varorna.

Transaktionen (handeln) sker på tredjeparts hemsida och är därför att betrakta som ett avtal mellan användaren och tredjepart (säljare). Visad produktinformation utgör inte ett bindande erbjudande från Better-Web ApS och användandet av produktinformationen resulterar därför inte i att någon form av juridiskt bindande avtal mellan användaren och Better-Web ApS ingås gällande de visade varorna.

Ingående av kontrakt gällande köp av produkter, varor eller tjänster, som visas på Intomoda.se, är uteslutande en sak mellan användare och tredjepart (säljare). Vid önskan om köp av en produkt skickar Better-Web ApS användaren direkt vidare till säljarens hemsida, från vilken produktinformationen har hämtats. Användaren är själv skyldig att kontrollera att all information och alla upplysningar som ges av säljaren är korrekta och uppdaterade.

Logotyper och namn, inklusive firma-, produkt- och kollektionsnamn som anges på Intomoda.se kan vara varumärken som tillhör tredjepart (inklusive, men inte begränsat till, säljare, företag eller producenter). Produktinformationen får endast användas för privat bruk och privata ändamål. Att ladda ner uppgifter och produktinformation från Intomoda.se till en dator, hårddisk, cloud drive eller annan lagringsenhet är inte tillåtet. Systematisk överföring räknas också som nedladdning och detta är därför heller inte tillåtet. Produktinformation på Intomoda.se får endast skrivas ut i begränsad mängd.

Det är endast tillåtet att vidarebefordra produktinformation om så sker i privat syfte och till en privatperson. Vidarebefordring av produktdata med kommersiella syften är inte tillåtet. Användaren har ansvar för att produktinformation endast används för privat bruk och inte används av en icke auktoriserad tredjepart.

Better-Web ApS är inte ansvarigt för att den produktinformation som visas på intomoda.se är äkta, korrekt eller uppdaterad. Det åligger användaren att kontrollera all information angiven på säljarens hemsidan före ett köp genomförs.

Skydd av personuppgifter
Better-Web ApS är skyldigt att följa gällande lagar (personuppgiftslagen) och andra juridiska riktlinjer gällande skydd av personuppgifter.

Intomoda.se använder cookies för att identifiera användare och deras användarbeteende/historik. En cookie är en liten textfil som sparas på användarens dator med avsikt att känna igen användaren och dess användarbeteende/historik vid framtida besök. Om du önskar förhindra användandet av cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Intomoda.se använder Google Analytics. Google Analytics är ett online-analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc. Analysverktyget gör det möjligt att spåra trafikkällor och användarbeteende. Google Analytics använder sig också av cookies och upplysningar som samlas in av Google Analytics skickas till en amerikansk server där de lagras. Dessa upplysningar inkluderar, men är inte begränsade till, användarens IP-adress. Om användaren önskar deaktivera användandet av Google Analytics kan Googles eget webbläsartillägg användas. Det hittas här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Detta webbläsartillägg hämtas, installeras och uppdateras helt på användarens egen risk. Better-Web ApS påtar sig inget ansvar för detta.

Copyright
All data, inklusive information, texter, logotyper, sökresultat och designelement som används på intomoda.se får ej kopieras (varken helt eller delvis), återges eller ändras utan att Better-Web ApS har givit skriftlig tillåtelse att göra så.

Ansvarsfriskrivning
Better-Web ApS har inget inflytande över tredjeparts tjänster och kan därför inte hållas ansvarigt för kvaliteten eller innehållet hos dessa. Better-Web ApS förbehåller sig rätten att ange en flexibel period under vilken eventuella tekniska komplikationer kan lösas. Better-Web ApS ger dock ingen garanti.

Better-Web ApS kan inte hållas ansvarigt för att den produktinformation som presenteras på intomoda.se är äkta, korrekt eller uppdaterad. Better-Web ApS kan heller inte hållas ansvarigt för produkter, tjänster och upplysningar (eller kvaliteten och sammansättningen hos dessa) som levereras av tredjepart.

Better-Web ApS och de säljare som levererar produkter och information till intomoda.se är ansvariga för sina respektive tjänster och produkter och de fungerar oavhängigt av varandra. Better-Web ApS kan därför inte hållas ansvarigt för design, innehåll eller teknologi som säljare använder på sina respektive hemsidor.

Ansvarsfriskrivning: gällande länkar
Better-Web ApS har inget inflytande över design och innehåll på säljares respektive hemsidor.

Priser och valutaomräkning
Produktpriser angivna på intomoda.se har hämtats från onlinebutiker och deras respektive nätverk. Produktpriser angivna på intomoda.se kan vara avrundade. Better-Web ApS kan inte hållas ansvarigt för att priserna som anges är äkta eller uppdaterade. Ett verktyg för valutaomräkning används för att räkna om produktpriser som levereras till Better-Web ApS i utländsk valuta och priserna kan därför variera.

Ändring av användarvillkor
Better-Web ApS förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor och riktlinjer utan att informera om detta i förväg. Användaren är själv ansvarig för att hålla sig uppdaterad kring villkoren och riktlinjerna för användandet av denna tjänst.
< Tillbaka